GSES System in Inspiration Session this Friday, Kelly Ruigrok & Wytze Kuijpers

Hoe krijgen bouw en maakindustrie de cirkel rond?

Gast aan de ST@Mtafel deze week zijn Kelly Ruigrok en Wytze Kuijper van Cirkelstad. Een kennisplatform voor vooruitstrevende publieke en private partijen die werk maken van steden zonder afval, zonder uitval. Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. 

De materialen worden vervolgens toegepast in nieuwe producten met een gelijkwaardige toepassing. Geen afval dus. Het werk wordt daarnaast verricht met de mensen uit de stad. Zij komen met inspiratie over hoe zij willen wonen, nemen initiatief tot wijkactiviteiten of worden uitgenodigd voor leer-, of werkplekken bij de betrokken partijen. Geen uitvallers dus.

De cirkel van Cirkelstad begint al aardig rond te raken. De kennis die bij sloop wordt opgedaan, is van essentieel belang bij de bestaande opgave van verduurzaming en nieuwbouw. Welke producten wil je wel/niet toepassen in de toekomst?  

Vragen die ook nog leven richting de toeleverketen van maakbedrijven. Hoewel hier inmiddels initiatieven voor ontwikkeld zijn als de Nationale Product Catalogus gestart. Op dat platform van Global Sustainable Enterprise System (GSES) kunnen producenten en leveranciers duiding geven, hoe zij als organisatie bijdragen aan milieu, circulariteit, gezondheid e.d.

Maar er zijn ook nog open einden. En rijst de vraag: hoe krijgen we binnen de bouw en de maakindustrie de cirkel rond?’ Kelly en Wytze gaan graag met de bezoekers van het STEMmingscafé daarover in gesprek.

Source: https://stem-imc.com/inspiratiesessie-het-stemmingscafe-stem/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Translate